Op deze pagina houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

en maatregelen rondom het coronavirus.

Coronavirus in Nederland (9-3-2020)

Het coronavirus heeft inmiddels Nederland bereikt. Wij willen u graag hierover informeren. Als organisatie volgen wij tot nader order onderstaande richtlijnen en houden de informatie van het RIVM nauwlettend in de gaten.

Sinds 27 februari is het coronavirus (COVID-19) ook in Nederland vastgesteld. Het coronavirus lijkt qua symptomen het meest op een verkoudheidsvirus. Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten, denk aan hoesten of kortademigheid.

Wat kunt u doen om besmetting/verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?

Volgens de RIVM hoeven we niet voorzichtiger te zijn dan voor een gewone griep. Net zoals bij alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken zijn de belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was uw handen regelmatig met zeep;
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na één keer gebruiken weg;
  • Houd in het openbaar minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen;
  • Schud geen handen;
  • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft;
  • Vermijd sociale drukte, zoals grote evenementen, bijeenkomsten en uitgaansleven en vermijd daarnaast ook zoveel mogelijk sociale contacten in thuissituaties, zoals ver
    jaardagen en feestjes.

De gemiddelde incubatietijd van het coronavirus wordt door het RIVM ingeschat op 7 dagen, maximaal 14 dagen. Deze incubatietijd is berekend met de gegevens van veel patiënten. Deze varieert van 2 tot 12 dagen, voor de zekerheid gaat het RIVM uit van 14 dagen. Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Belangrijk om te weten: Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, een zeer kleine rol te spelen.

Alle huisartsen zijn geïnformeerd door het RIVM en de GGD over de maatregelen die bij een besmetting genomen moeten worden om verspreiding te voorkomen.

Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd tijdelijk van werk of school worden geweerd?

Wel is bekend dat hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Het RIVM handhaaft dan ook haar richtlijnen t.a.v. mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd. Als mensen geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit één van deze gebieden echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Wij roepen klanten of medewerkers die zijn teruggekeerd uit één van de risicogebieden op om extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het coronavirus. Neem bij twijfel altijd contact op met de GGD West-Brabant (telefoon 085 078 56 17).

Actuele informatie

Wilt u meer weten over het virus zelf of hoe u met het virus omgaat? Op de website van het RIVM vind je de meest actuele informatie en veel gestelde vragen over het coronavirus. U kunt ook terecht op de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De situatie wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door GGD West-Brabant. Ook hier vindt u de laatste informatie over het coronavirus.