De persoon staat bij
ons op de eerste plaats

Meer informatie

Huishoudelijke hulp

Op 1 oktober 2018 is Mediplus gestart met dochteronderneming ThuisHulp Breda. ThuisHulp Breda is een lokale partij die hulp bij de huishouding biedt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige zorg (WLZ). Ook particuliere hulp is mogelijk. De thuishulpen van ThuisHulp Breda werken in wijkteams. De medewerker van het wijkteam kent de wijk goed en de aan hen gekoppelde zorgcoördinatoren hebben een groot netwerk in alle wijken. Inmiddels is ThuisHulp Breda huishoudelijke hulp een gevestigde naam binnen de gemeente Breda.

Lokaal het verschil maken

Wijkverpleging

Per 1 juli 2022 is er een nieuw bedrijf bijgekomen: ThuisHulp Breda wijkverpleging. De aanvulling van verzorging en wijkverpleging zou de zorgdriehoek compleet maken. We vanaf heden bieden we ook wijkverpleging en gespecialiseerde verpleging.

Afspraak

Kruisbestuiving

ThuisHulp Breda onderscheidt zich door kwaliteit te bieden en aandacht te hebben voor haar thuishulpen en cliënten. De belangrijkste vraag is hoe alle betrokkenen –  inclusief het netwerk – ervoor kunnen zorgen dat de cliënt  zolang mogelijk thuis kan blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving.

Wij geloven in kleinschalige zorg en in het werken in wijkteams. Deze teams worden voorzien van de disciplines die wij voor ogen hebben: huishoudelijke ondersteuning, verzorging en verpleging. Deze drie disciplines zorgen er samen met het netwerk van de cliënt voor dat we de juiste kwaliteit van zorg kunnen bieden. Het grote voordeel: alle professionals zijn werkzaam bij dezelfde organisatie. De lijnen zijn daardoor kort en de communicatie verloopt goed.

De kruisbestuiving tussen de bedrijven Mediplus en ThuisHulp Breda is hierbij helpend. Hulpmiddelen zijn nodig om mensen in een veilige leefomgeving langer thuis te laten wonen.

“Wat goede zorg voor ons inhoudt? Simpel: kwalitatief goede huishoudelijke ondersteuning bieden. En ons aan de gemaakte afspraken houden.”

- Operationeel manager Nico