Werkzaamheden

Welke soorten zorg bieden wij aan?

Woon je zelfstandig en lukt het je niet meer je huishouden op orde te houden? Zijn klussen als het lappen van de ramen en het verschonen van je beddengoed dusdanig zwaar dat je er lange tijd van moet bijkomen? ThuisHulp Breda biedt huishoudelijke ondersteuning. Kun je nog veel zelf? Dat is fijn! ThuisHulp Breda ondersteunt je waar jij dat nodig hebt. Heb je veel hulp nodig? Dan ontlast jouw thuishulp jou.

ThuisHulp Breda, voor zorg op jouw manier.

Huishoudelijke hulp

Een schoon huis, een opgemaakt bed en een kast vol frisgewassen kleding. Voor veel mensen is dit een vanzelfsprekendheid. Maar soms lukt het tijdelijk of permanent niet meer deze huishoudelijke taken zelf uit te voeren. In dit geval kan ThuisHulp Breda uitkomst bieden.

Met een team van professionele thuishulpen biedt ThuisHulp Breda de juiste huishoudelijke ondersteuning. Onze professionals kijken samen met jou naar jouw wensen en behoeften. Zijn er taken die je met hulp nog kunt uitvoeren? Dan ondersteunt onze thuishulp je daarbij. Is het nodig dat alles voor je geregeld wordt? Ook dat behoort tot onze vele mogelijkheden. Na een uitgebreid intakegesprek met jouw vaste zorgcoördinator krijg jij de juiste hulp. Het is tenslotte jouw huis.

Particuliere hulp

Voor particuliere hulp kun je bij ThuisHulp Breda terecht. Je hebt hiervoor geen WMO-indicatie nodig. Jouw wensen en behoeften zijn altijd leidend! De ondersteuning wordt uitgevoerd door een van onze deskundige en betrouwbare medewerkers.

Frequentie en uren
Met de particuliere thuishulp van ThuisHulp Breda houd je jouw huishouden eenvoudig op orde. Je bepaalt zelf de frequentie en het aantal uren hulp die je ontvangt.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wijkverpleging

Iedereen wil zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig in zijn of haar eigen omgeving wonen. ThuisHulp Breda Wijkverpleging kan dit samen met u mogelijk maken. Wij bieden zorg en ondersteuning bij dagelijkse handelingen waarbij u hulp nodig heeft. U kunt bij ons onder andere terecht voor uw persoonlijke verzorging. Denk hierbij aan hulp bij het wassen en aankleden. Wij kunnen daarnaast ook verpleegkundige handelingen als wondzorg en het geven van medicatie uitvoeren. Iedereen wil zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig in zijn of haar eigen omgeving wonen. ThuisHulp Breda Wijkverpleging kan dit samen met u mogelijk maken. Wij bieden zorg en ondersteuning bij dagelijkse handelingen waarbij u hulp nodig heeft. U kunt bij ons onder andere terecht voor uw persoonlijke verzorging. Denk hierbij aan hulp bij het wassen en aankleden. Wij kunnen daarnaast ook verpleegkundige handelingen als wondzorg en het geven van medicatie uitvoeren.

SAMENWERKEN

ThuisHulp Breda Wijkverpleging is een lokale organisatie. Dit betekent dat wij uw woonomgeving kennen en goede contacten hebben met andere zorgverleners zoals uw huisarts, ergo- of fysiotherapeut. Daarin zit ook onze kracht: wij werken samen met andere zorgprofessionals. Dit ziet u ook terug in de nauwe samenwerking met ThuisHulp Breda Huishoudelijke hulp en MediPlus Hulpmiddelen. Een groot voordeel van een goede samenwerking is dat wij snel de juiste hulp kunnen inschakelen wanneer uw zorgvraag verandert.

AANVRAGEN HULP

Het aanvragen van wijkverpleging is eenvoudig. U kunt dit zelf doen maar u kunt ook hulp vragen aan iemand in uw netwerk. Een verwijzing hiervoor is niet nodig. Wanneer u contact opneemt met Thuishulp Breda Wijkverpleging maakt onze wijkverpleegkundige een afspraak met u voor een huisbezoek.

WIJKVERPLEEGKUNDIGE

Tijdens het huisbezoek bekijkt de wijkverpleegkundige samen met u welke zorg het meest passend is. Hij of zij zorgt er ook voor dat u de juiste hulp en ondersteuning krijgt. De wijkverpleegkundige geeft u tevens advies en informatie én bekijkt samen met u of er mensen in uw omgeving zijn die u kunnen ondersteunen. U kunt hierbij denken aan familie, buren of vrijwilligers. Als dit niet mogelijk is, wordt professionele zorg opgestart waarvoor de wijkverpleegkundige samen met u een indicatie maakt.

VERGOEDING

Wijkverpleging wordt door uw zorgverzekering vergoed. Er worden daarom geen kosten in rekening gebracht. Er geldt tevens geen eigen bijdrage of eigen risico bij de inzet van wijkverpleging.

MOGELIJKHEDEN

  • Wij geven antwoord op uw zorgvraag door het geven van advies en voorlichting over zorg, wonen en welzijn;
  • Wij bieden verzorgende en verpleegkundige ondersteuning;
  • Wij bieden advies over zelfzorg en/of mantelzorg;
  • Wij indiceren zorg en zoeken samen met u naar een oplossing wanneer u hiervoor niet in aanmerking komt;
  • Wij schakelen met en tussen andere organisaties om u de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Voor meer informatie of een vrijblijvend huisbezoek kunt u contact opnemen met ThuisHulp Breda Wijkverpleging.

Afspraak

Passende hulp

Zodra je een indicatie voor thuishulp hebt, kun je contact opnemen met ThuisHulp Breda. Een van onze zorgcoördinatoren komt bij je langs om met jou de zorgvraag die je hebt te concretiseren. Zo krijg je precies de zorg die je wenselijk vindt en nodig hebt. Onze zorgcoördinator zoekt een vaste en bij jou passende thuishulp die je de juiste huishoudelijke ondersteuning biedt.

Persoonlijke aandacht

Een goede klik tussen jou en je thuishulp is heel belangrijk. Een praatje en een kop koffie, jouw vaste thuishulp maakt hier tijd voor. Ook persoonlijke aandacht hoort bij ons takenpakket en wij doen hier onze uiterste best voor. Verandert je zorgbehoefte? Geef het aan bij jouw thuishulp of zorgcoördinator. Wij passen de ondersteuning aan.

ThuisHulp Breda: voor hulp op jouw manier.

Nog geen WMO indicatie? Neem dan contact op met Zorg voor elkaar Breda op telefoonnummer 076 – 525 15 15 of raadpleeg de website.

 

Heb je vragen?

Neem dan contact op.

Tel: 076 – 8200 355

Ettensebaan 27
4813 AH Breda
info@thuishulpbreda.nl

Nieuwsbrief

Blijf nu op de hoogte van al ons nieuws!

Volg ons op social media: