Specialistische wijkverpleging

Aanbod

Specialistische thuisverpleging

Het uitvoeren van gespecialiseerde medisch-technische zorg;

Het aanvragen van machtigingen, apparatuur en materialen bij uw zorgverzekeraar;

Het coördineren van uw zorg;

24-uurs bereikbaarheid in geval van calamiteiten;

Het bieden van instructie aan en begeleiding van u als cliënt en uw mantelzorgers.

Medische
handelingen

Intraveneuze therapie
Antibiotica, cytostatica, verschillende soorten pijnbestrijding (subcutaan, intraveneus, epiduraal, spinaal), palliatieve sedatie, alle bloedproducten en globulinen.

Parenterale toediening van vocht en voeding
Zowel perifeer als centraal.

Drainage
Zoals bijvoorbeeld: ascites-, pleura-, gal- en nefrodrain.

Andere handelingen
Aanprikken en verzorgen van geïmplanteerde systemen, tracheotomie- en stomaverzorging, bloedafname, inbrengen infuusnaald.

Ervaringen van cliënten

In aanmerking komen

Wanneer specialistische thuisverpleging?

Uw huisarts of behandelend specialist ziet geen medisch bezwaar tegen gespecialiseerde thuisverpleging;

Er is een uitvoeringsverzoek aanwezig;

Uw zorgverzekeraar geeft toestemming voor de vergoeding van apparatuur, materiaal en medicatie;

Apparatuur, materiaal en medicatie zijn aanwezig;

Aanvraag

U komt in aanmerking voor gespecialiseerde thuisverpleging als u thuis verpleegd wilt worden en hiertegen geen medische bezwaren zijn. Het team van ThuisHulp Breda specialistische thuisverpleging staat 24 uur per dag 7 dagen per week voor u klaar, zodat de deskundige zorg snel kan worden gestart.  

U kunt ons bereiken op nummer: 076-8200355.

Vergoeding

Specialistische thuisverpleging wordt door uw zorgverzekering vergoed. Er worden daarom geen kosten in rekening gebracht. Er geldt tevens geen eigen bijdrage of eigen risico. 

 

Meer informatie?

Voor meer informatie of een vrijblijvend huisbezoek kunt u contact opnemen met ThuisHulp Breda Wijkverpleging.