Wij kennen uw omgeving

Werkzaamheden

Wijkverpleging

Iedereen wil zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig in zijn of haar eigen omgeving wonen. ThuisHulp Breda Wijkverpleging kan dit samen met u mogelijk maken. Wij bieden zorg en ondersteuning bij dagelijkse handelingen waarbij u hulp nodig heeft. U kunt bij ons onder andere terecht voor uw persoonlijke verzorging. Denk hierbij aan hulp bij het wassen en aankleden. Wij kunnen daarnaast ook verpleegkundige handelingen als wondzorg en het geven van medicatie uitvoeren. 

Samenwerken

ThuisHulp Breda Wijkverpleging is een lokale organisatie. Dit betekent dat wij uw woonomgeving kennen en goede contacten hebben met andere zorgverleners zoals uw huisarts, ergo- of fysiotherapeut. Daarin zit ook onze kracht: wij werken samen met andere zorgprofessionals. Dit ziet u ook terug in de nauwe samenwerking met ThuisHulp Breda Huishoudelijke hulp en MediPlus Hulpmiddelen. Een groot voordeel van een goede samenwerking is dat wij snel de juiste hulp kunnen inschakelen wanneer uw zorgvraag verandert.

Ervaringen van cliënten

Zorg nodig?

U kunt zelf uw zorg aanvragen maar u kunt dit ook laten doen door uw huisarts, fysiotherapeut, familie, buren of mantelzorgverlener. U hoeft nog geen indicatie te hebben voor de zorg die u aanvraagt. De wijkverpleegkundige komt op gesprek en zal samen met u kijken voor welke ondersteuning u in aanmerking komt. Zij zal ook samen met u kijken hoe u zo zelfredzaam mogelijk kunt blijven.  

Wijkverpleegkundige

Tijdens het huisbezoek bekijkt de wijkverpleegkundige samen met u welke zorg het meest passend is. Hij of zij zorgt er ook voor dat u de juiste hulp en ondersteuning krijgt. De wijkverpleegkundige geeft u tevens advies en informatie én bekijkt samen met u of er mensen in uw omgeving zijn die u kunnen ondersteunen. U kunt hierbij denken aan familie, buren of vrijwilligers. Als dit niet mogelijk is, wordt professionele zorg opgestart waarvoor de wijkverpleegkundige samen met u een indicatie maakt.

Mogelijkheden

  • Wij geven antwoord op uw zorgvraag door het geven van advies en voorlichting over zorg, wonen en welzijn;
  • Wij bieden verzorgende en verpleegkundige ondersteuning;
  • Wij bieden advies over zelfzorg en/of mantelzorg;
  • Wij indiceren zorg en zoeken samen met u naar een oplossing wanneer u hiervoor niet in aanmerking komt;
  • Wij schakelen met en tussen andere organisaties om u de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Vergoeding

Wijkverpleging wordt door uw zorgverzekering vergoed. Er worden daarom geen kosten in rekening gebracht. Er geldt tevens geen eigen bijdrage of eigen risico bij de inzet van wijkverpleging.

Meer informatie?

Voor meer informatie of een vrijblijvend huisbezoek kunt u contact opnemen met ThuisHulp Breda Wijkverpleging.